Info over diabetes (en cholesterol)

Wat is eigenlijk cholesterol?

Cholesterol is een lichaamseigen stof die nodig is voor tal van zaken. Echter door verkeerde leefgewoontes (roken, onvoldoende bewegen en verkeerd eten) kan het cholesterol niveau in het bloed te hoog worden. Indien dit over meerdere jaren het geval is zal het teveel aan cholesterol worden afgezet in de aderen (“aderverkalking”) en kunnen er opstoppingen ontstaan in de grote en of kleine bloedvaten. De bekendste gevolgen hiervan zijn een hartinfarct of TIA (“beroerte”). Een verhoogd cholesterol dient tijdig te worden ontdekt en behandeld om latere schade zoveel mogelijk te voorkomen

Heeft diabetes ook iets met cholesterol te maken?

Er is geen direct verband tussen diabetes en een verhoogd cholesterol. Het is echter wel bekend dat diabetici een grotere kans lopen op verhoogd cholesterol. Andersom geldt ook dat mensen met een verhoogd cholesterol, vaker diabetes kunnen en zullen krijgen. Ook hiervoor geldt dat een tijdige diagnose belangrijk is.

Is diabetes “gevaarlijk”?

Diabetes is een van de belangrijkste volksziektes in de westerse wereld. Daarnaast ook een van de grootste oorzaken op hart en vaataandoeningen. Veelal (in 95% van de gevallen) betreft het diabetes type 2. Indien diabetes type 2 tijdig wordt opgespoord kan er door het aanpassen van de levensstijl het nodige worden gedaan om latere complicaties te voorkomen. Meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten is dan het advies. Overigens; indien je test dat je glucosegehalte te hoog is dan dien je contact op te nemen met je huisarts om verder te bespreken wat er in jouw geval het beste gedaan kan worden. Diabetes kan niet worden genezen en indien je al langere tijd diabetes hebt, kan de schade niet meer ongedaan worden gemaakt. Een tijdige diagnose is erg belangrijk!

Wat kan ik doen als ik wil testen of ik diabetes heb?

Je kunt dan natuurlijk naar je huisarts toe. Hij of zij maakt dan een afspraak in het ziekenhuis en je kunt je bloed (nuchter) laten testen op de hoogte van het glucose. Dit kun je ook zelf thuis doen via een diabetes zelftest of een glucosemeter.