Retourneren en Ruilen

Retouren & garantie

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Wettelijke garantie

Alle verkochte producten vallen onder de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u, als consument, er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Verkeerd product ontvangen?

Ook al doen wij ons uiterste best om de juiste producten te versturen, er bestaat altijd een kleine kans dat er iets misgaat. Mocht u een onjuist product ontvangen dan vragen wij u om deze terug te sturen naar Testjezelf.nu BV. Beschadigde, gebruikte en daardoor (deels) onverkoopbare producten kunnen wij niet (volledig) vergoeden. De directe kosten voor de retourzending in het geval dat wij een verkeerd artikel hebben verstuurd zijn voor Testjezelf.nu BV. De kosten voor de verzending naar u toe zijn ook voor rekening van Testjezelf.nu BV.

Stapppenplan retourneren

Wilt u 1 of meerdere artikelen retourneren? Dan zouden wij u willen vragen de volgende stappen te doorlopen. Hiermee kunnen wij de retouren zo snel mogelijk voor u verwerken.

1. Retourformulier
Wij vragen u allereerst om onderstaande retourformulier in te vullen. Dit formulier kunt u meesturen met het pakket met de te retourneren artikelen.

2. Stuur een bericht aan onze klantenservice met de producten die u wilt retourneren naar klantenservice@testjezelf.nu inclusief uw rekeningnummer en de ter naam stelling van uw rekening. U ontvangt van ons de informatie met de gegevens voor het versturen van uw retourzending.

3. Bericht ontvangst retourzending
Wij zullen u bericht als uw retourzending door ons is ontvangen. Dat zal normaal gesproken via e-mail gebeuren.

4. Omruilen/ retour aankoopbedrag
Wij ruilen het pakket om en versturen deze of storten het aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 dagen het bedrag op uw rekening.
Retourfomulier downloaden en compleet ingevuld bij uw retourzending voegen