Multidrug Speekseltest zinvol voor thuisgebruik?

Nu ook: Alcohol Speekseltesten

Feiten, Fictie en Fabels over Speekseltesten Drugs?

Zijn de speeksel Drugstesten voor thuisgebruik zinvol en betrouwbaar?

Voor thuisgebruik kunt u gebruik maken van de beproefde urine drugstesten of de nieuwe speeksel drugstesten zoals hier getoond. Voor thuistesten is het vooral van belang om zekere en betrouwbare resultaten te krijgen. Dit kon al langer 

met de urine drugstesten (zoals ook gebruikt in laboratoria en door drug hulpverleners).

De nieuw ontwikkelde speeksel drugstesten zijn nu ook betrouwbaar genoeg, waardoor dit een goed alternatief is. De urine drugstesten zijn echter wel in staat om drugsgebruik wat langer aan te tonen dan speekseltesten kunnen.

Echter; de vernieuwde speekseltesters op delta 9 THC maken dat ook in speeksel THC gebruik goed is aan te tonen.

Zijn urine drugstesten dan beter?

De drugstesten voor zowel opsporen van drugs in speeksel of urine zijn dezelfde testen. Echter is iedere drugssoort in urine langer aan te tonen dan in speeksel. Dit heeft met de aard van deze testen te maken. Urine testen zijn al vele jaren in gebruik en hebben een bewezen betrouwbaarheid.

Sinds kort is er een nieuw ontwikkelde Multi-Drugs Speekseltest gelanceerd die de betrouwbaarheid van een urine test evenaart. Deze nieuwe test is per 13-01-2009 toegevoegd aan ons assortiment. Klik hier om deze Multidrugs Speekseltesten (per 2 of 4 verpakt) te bestellen.

De nieuw ontwikkelde speeksel drugstesten voldoen wel aan onze strenge criteria (vergelijkende onderzoeken tussen urine- en speekseltesten hebben plaats gevonden bij verschillende verslavingszorg instituten) en worden nu aangeboden. Verkrijgbaar via deze website of via uw medische groothandel (o.a. Holland Pharma).

De aantoonbaarheid van drugs speelt een belangrijke rol waarom speekseltesten voor thuisgebruik wat beperkter bruikbaar zijn.

Bij verkeerscontroles bijvoorbeeld is het zinvol om te meten of er de afgelopen uren is gebruikt. In thuis situaties wat minder, immers er wordt veelal pas de volgende dag of zelfs nog later getest.

In urine is het drugsgebruik van vrijwel alle soorten langer aantoonbaar dan in speeksel. Cannabis bijvoorbeeld is in speeksel aan te tonen tot maximaal 14 uur na gebruik. In urine, zelfs bij eenmalig gebruik, nog 1 tot 5 dagen en bij regelmatig gebruik zelfs tot enkele weken.

Dit heeft met de aard van de testen te maken. De producten die in het lichaam komen na gebruik van drugs (afbraakproducten of metabolieten) worden, afhankelijk van het type drug, door de lever en de nieren uit het bloed gezuiverd. Per dag maken de nieren 1800 liter bloed schoon. De concentratie van de afvalstoffen in de urine is daarom zeer veel hoger dan in speeksel en ook nog hoger dan in bloed.

Daarnaast is het bekend dat met name Cannabis (THC) en MDMA (“XTC”) gebruik kan leiden tot een extreem droge mond. De speekselproductie neemt af na gebruik en tevens wordt de viscositeit (vloeibaarheid) van het speeksel anders. De kans is dan aanwezig dat de test niet goed kan worden uitgevoerd. Dit is dan te herkennen aan het ontbreken van de controlelijn op de test. Wacht in dat geval 30 minuten en laat de te testen persoon enkele glazen water drinken. Overigens is dit een beperking van alle speekseltesten. Wees er dus op bedacht dat een extreem droge mond kan duiden op THC of METH gebruik.

Waarom zou ik dan toch kiezen voor een Speeksel Drugstest?

Een zeer groot voordeel van een Speeksel drugstest is uiteraard dat u aanwezig kunt blijven bij het verzamelen van het speeksel. In sommige gevallen (ouder kind, werknemer) kan het bezwaarlijk zijn om bij het verzamelen van de urine aanwezig te blijven. Fraude valt dan niet geheel uit te sluiten. Bij de afname van speeksel speelt dit probleem niet.

Hieronder kunt u exact aflezen hoe het is gesteld met de aantoonbaarheid van drugs in zowel urine als in speeksel.

Aantoonbaarheid van drugs via een Urine Drugstest:

Test/Product Urinaire Detectielimiet Tijd aantoonbaar in urine Product
  [c]: confirmatietest   volgens het gebruik  
        eenmalig regelmatig gebruik  
Opiaten [c] 300 ng/ml
     
  Morfine     2 d 3 d – 3 wk heroïne, morfine, e.a.
  N-Ac-Morfine     4 h 3 – 4 d heroïne (specifieke metaboliet)
  Codeïne     2 d 3 d – 3 wk codeïne, heroïne, morfine
 
Amfetamine [c] 300 ng/ml      
  Amfetamine (Speed)      1 d
2 – 4 d amfetamines
  Metamfetamine (MDMA, XTC)      1 d
2 – 4 d  XTC, ecstasy
 
THC (cannabis)   50 ng/ml 1 – 5 d > 1 md cannabis, marihuana, hashish, hennep, hasj
 
Benzoylecgonine   300 ng/ml 1 – 3 d 3 d – weken cocaïne
 
Barbituraten [c] 200 ng/ml  1 d
wk tot > 1 md allerlei
Benzodiazepines [c] 200 ng/ml  1 d
> 1 week allerlei
Methadon   250 ng/ml  18 uur
2 – 3 d methadon

Hoe lang is drugs aan te tonen in Speeksel:

Hieronder staat per drugssoort aangegeven hoelang deze is aan te tonen met een Drugs Speekseltest

Drug(Afkorting) Drug Aantoonbaar
AMP Amfetamine 24 uur
COC Cocaïne/Benzoylecgonine 72 uur
MET Metamfetamine 72 uur
PCP Fencyclidine afhankelijk van hoeveelheid
OPI / MOR / MOP Opiaten/Morfine/Heroïne enkele dagen
THC Marihuana, Hasj 14 uur of korter bij gering gebruik

Mocht u kiezen voor een speekseltest, dan dient u wel een en ander in acht te nemen. Alle aangeboden drugs speekseltesten op dit moment kunnen het gebruik van Cannabis of en/of Hasj slechts aantonen tot maximaal 14 uur na het laatste gebruik. Er vinden op dit moment allerlei onderzoeken plaats via onze moederonderneming en haar productiepartners naar goede en bruikbare methoden voor het langer aantonen van THC in speeksel. Zodra deze onderzoeken zijn afgerond, zullen wij deze opnemen in ons assortiment.

Nu ook leverbaar: enkele speeksel drugstest (THC). Dit zijn de enige enkele speekseltesten op THC welke ook daadwerkelijk test op het delta 9 THC (het THC dat achterblijft in het speeksel). Hiermee de enige juiste en betrouwbare methode om THC in speeksel aan te tonen.