Speekseltest Politie

Vanaf 1 juli 2017 zal de Politie ook in Nederland (zoals al langer het geval in België) bij verkeerscontroles ook op drugsgebruik kunnen gaan controleren. Daartoe wordt er dan gebruik gemaakt van een speekseltest op drugs. De test welke door de Politie ingezet gaat worden is niet de test in onderstaande afbeelding. Echter werken alle speekseltesten op drugs op dezelfde wijze. Er wordt in speeksel getest op de aanwezigheid van drugs of een metaboliet (=afbraak product) van drugs. De test zal positief zijn indien er voldoende deeltjes per drugssoort aangetoond kunnen worden (cut-off van de test bepaalt het omslagpunt waarop de test positief gaat worden). Als er voldoende deeltjes van de drugs of het metaboliet aanwezig zijn, zullen deze zich binden aan de in de test aanwezige anti-lichamen of anti-stoffen en kan de uitslag worden bepaald.

De test welke ingezet gaat worden door de Politie in Nederland kan testen op de onderstaande drugssoorten:

  • Cocaïne
  • Opiaten
  • Amfetamine
  • Metamfetamine
  • Cannabis

 

Speekseltest op 6 drugs soorten
Bovenstaande test (Testjezelf.nu® LevelX speekseltest test op 6 parameters (de hierboven genoemde drugs + Benzo)

Het zou dus kunnen gebeuren dat bij een verkeerscontrole (op alcohol) er ook gevraagd wordt aan de bestuurder om wat speeksel af te staan voor een controle op drugsgebruik. Iedere bestuurder is verplicht om daaraan mee te werken. Bij een positieve controle op een of meerdere drugssoorten, zal er een 2e uitgebreidere test gaan plaatsvinden.

De aantoonbaarheid van de verschillende drugs soorten in speeksel hangt af van een aantal factoren. De mate van gebruik, de manier van innemen (roken of eten bijvoorbeeld bij THC) en uiteraard de drugssoort zelf.

Op basis van internationaal literatuur onderzoek gelden de onderstaande tijden als het gaat om de maximale aantoonbaarheid van drugs in speeksel:

  1. Cocaïne – aantoonbaarheid in speeksel tot 48 uur (afhankelijk van mate van gebruik en afhankelijk van gelijktijdig gebruik van bijvoorbeeld benzodiazepines)
  2. Opiaten (Morfine – Heroïne) – aantoonbaarheid in speeksel tot 48 uur (afhankelijk van mate van gebruik en of het morfine of heroïne betreft)
  3. Amfetamine – aantoonbaarheid in speeksel tot 50 uur (afhankelijk van mate van gebruik en type amfetamine (d-amfetamine of I-amfetamine)
  4. Metamfetamine – aantoonbaarheid in speeksel tot 76 uur (afhankelijk van mate van gebruik en type: amfetamine of metamfetamine (veel gebruikte werkzame stof in bijvoorbeeld XTC))
  5. Cannabis – aantoonbaarheid in speeksel tot 24 uur (sterk afhankelijk van mate van gebruik en of er getest wordt op daadwerkelijk THC of op THC COOH (metaboliet, zeer slecht aantoonbaar in speeksel))


Let op: dit zijn slechts tijden gebasseerd op onderzoeken in het verleden gedaan. De test welke door de Politie wordt ingezet kan andere tijden opleveren. Drugs gebruiken en autorijden gaan niet samen.

Voor professionals: indien u de behoefte heeft aan een uitgebreid onderzoek naar de aantoonbaarheid van drugs in speeksel over de 12 meest voorkomende drugs soorten, dan kunt u contact met ons opnemen. Het onderzoek (35 pagina’s met link verwijzingen naar de 140 gebruikte externe bronnen) is tegen betaling (€ 250,00) beschikbaar.

Overigens kunt u via ons ook drugstesten op speeksel aanschaffen. Deze testen worden (internationaal) al veel ingezet voor verschillende doeleinden. Wij leveren verschillende varianten, van een multi 6 speeksel test tot zelfs een multi 12 speekseltest. De prijzen hier in onze webwinkel zijn inclusief BTW prijzen voor de consument. Interesse in grotere hoeveelheden voor uw winkel of groothandel? Informeer dan naar onze staffelprijzen.

Klik voor een compleet overzicht van beschikbare drugs speekseltesters.