Speeksel Drugstest? Betrouwbaar!

Drugstest in speeksel?

Wetsvoorstel gebruik speekseltest drugs naar 2e kamer

Met belangstelling hebben wij de discussie gevolgd in de media over speekseltesten. Speekseltesten worden inmiddels ingezet bij de verkeershandhaving in België en ook in Nederland zijn er plannen om dit te gaan doen. De betrouwbaarheid van de huidige generatie speekseltesten is bijzonder hoog en ligt vrijwel op hetzelfde niveau als de al jaren in gebruik zijnde urine drugstesten. Bekijk hier de laatste generatie speeksel drugstesten.

Enkele punten in de berichtgeving over speekseltesten op drugs willen wij graag ophelderen:

1. Drugstesten in speeksel:

Speekseltesten zijn net als urine drugstesten betrouwbaar. De testen kennen een zogenaamde cut-off waarde waarbij boven deze waarde de test positief zal zijn in 100% van de gevallen. De nauwkeurigheid is dus feitelijk 100%!

De huidige sneltesten werken op zo’n manier dat als de testpersoon nog drugs (of afbraakproducten hiervan) in zijn of haar urine, bloed of speeksel heeft, boven een bepaalde grenswaarde, dan zal de test positief zijn. De sneltesten zijn zogenaamde kwalitatieve testen. De test is met andere woorden positief of negatief. Geen enkele huidige sneltest kan aantonen wanneer de persoon voor het laatst heeft gebruikt en in welke hoeveelheid. Dit kan alleen in lab onderzoeken worden aangetoond. Je kunt dus niet spreken van onnauwkeurigheid als een test niet is bedoeld voor een kwantitatieve bepaling.

2. Hoelang is drugs aantoonbaar in speeksel:

Dat niet bekend is hoelang drugs in speeksel aantoonbaar is, is niet juist. Dit is al vele jaren bekend, getest en aangetoond voor de meest gebruikte drugssoorten:

  • AMP (Amfetamine) 24 uur
  • COC (Cocaïne/Benzoylecgonine) 72 uur
  • MET (Metamfetamine) 72 uur
  • OPI / MOR / MOP (Opiaten/Morfine/Heroïne) enkele dagen
  • THC (Cannabis, Marihuana, Hasj) 14 uur of korter bij gering gebruik

3. Waar men met name bezwaar tegen maakt is het feit dat THC (als werkzame stof in cannabis producten) kort aantoonbaar is waarbij het ook nog verschilt of er eenmalig of veelvuldig wordt gebruikt.

Dit heeft er mee te maken dat er bij een THC speekseltest alleen op het metaboliet COOH getest kan worden. Alle andere methoden zijn niet geschikt. Het gegeven dat de mate van gewenning (lichamelijk) een rol speelt bij de maximale aantoonbaarheid geldt voor urine testen. Door de korte aantoonbaarheid van THC in speeksel is dat bij speekseltesten niet van belang. THC is in speeksel dus kort aan te tonen, maar bij een controle ter verkeershandhaving is dit juist een voordeel. Immers zouden er urinetesten (zoals in Italië bijvoorbeeld) worden gebruikt dan is cannabis gebruik tot wel 5 weken na het laatste gebruik aantoonbaar bij zware gebruikers….

4. Europees onderzoek:

Het Europese onderzoek waar aan wordt gerefereerd richt zich niet op “hoelang is drugs nog in speeksel aan te tonen”. Dit onderzoek (onder leiding van een Nederlandse projectmanager) richt zich slechts op het inzichtelijk maken van de 15 a 16 Speekseltesten (fabrikanten en leveranciers) die er op dit moment verkrijgbaar zijn. Deze testen worden onderworpen aan controle testen en de door de fabrikant afgegeven onderzoeken en technische documentatie wordt uitvoerig bekeken. Met deze gegevens moet het mogelijk zijn om te komen tot een weloverwogen keuze voor een of meerdere speekseltesten voor de verkeershandhaving in de verschillende lidstaten. Het DRUID onderzoek loopt nog steeds.

5. Algemeen:

Algemeen genomen kun je zelfs bij de huidige kwalitatieve speekseltesten bepalen (zie grens van 0.5 bij alcohol controles) wanneer iemand nog in staat geacht moet worden om wel of niet aan het verkeer deel te nemen. Door de testen te voorzien van de juiste cut-off kun je immers bijvoorbeeld een THC test pas positief laten uitslaan (hogere cut-off) indien de testpersoon 4 uur geleden of korter heeft gebruikt. Dit kan uiteraard voor alle drugssoorten worden gedaan. Er zijn om deze reden ook bijvoorbeelde multi testen beschikbaar met 2 x cocaïne als teststrook, met verschillende cut-off waardes.

Testjezelf.nu BV

Meer info over drugstesten in speeksel en urine kunt u vinden op: www.drugs-check.nl.

Hier vindt u ook alle informatie over de nieuwe speeksel drugstest welke vergelijkbaar is met de speekseltest in gebruik in België bij verkeerscontrole op drugsgebruik. Daar kunt u ook meer lezen over de fabel (hoax) die op dit moment heerst dat een speekseltest op drugs beïnvloed zou kunnen worden door het spoelen met listerine. Listerine heeft het effect van drugs natuurlijk niet op. Ook zal het spoelen met listerine de testuitslag niet veranderen zolang de voorschriften worden gevolgd (minimaal 10 minuten voor aanvang van de test niet meer roken, drinken of eten). Ons advies: bespaar je de moeite (en geld) van de aanschaf van listerine.